Hiển thị

Danh sách sản phẩm

HYUNDAI HD120 8.5 TẤN

XE TẢI HYUNDAI HD120 Tổng trọng tải: 9990 kg Tải trọng: 8000 kg Kích thước xe: 6930 x 2200 x 2990 mm Kích thước LLT: 4880 x 2050 x 1870 mm

99đ
Đặt xe

SUZUKI CARR TRUCK- SUZUKI

SUZUKI CARRY TRUCK 550 KG Tổng tải: 1450 kg Tải trọng:550 kg Kích thước xe: 3.290x1.393x1.765 mm Kích thước thùng: 1.940x1.320x290 mm

225.000.000đ
Đặt xe

XE TẢI BEN SUZUKI TRUCK 550KG

XE TẢI BEN SUZUKI TRUCK 550KG Tổng tải :1450 kg Tải trọng :445 kg Kích thước xe: 3220 x 1393 x 1785 mm Kích thước thùng: 1840 x 1260 x 240/--- mm

249.000.000đ
Đặt xe

SUZUKI BLINDVAN - SUZUKI

SUZUKI BLINDVAN -XE BÁN TẢI SUZUKI Tổng tải:580 kg Tải trọng:1450 kg Kích thước xe: 3290 x 1395 x 1780 Kích thước thùng: 1780 x 1255 x 1235/---

269.000.000đ
Đặt xe

Giá xe tải suzuki 750kg

SUZUKI CARRY PRO 750KG Tổng tải: 1950 kg Tải trọng: 750 kg Kích thước xe: 4.155x1895x2200 mm Kích thước thùng: 2200x1580x1590 mm

306.000.000đ
Đặt xe

XE TÁI SUZUKI 750KG - MBBN

XE TÁI SUZUKI 750KG - MBBN Tổng tải: 1930 kg Tải trọng: 510 kg Kích thước xe: 4330 x 1720 x 2370 Kích thước thùng: 2390 x 1585 x 360/1630

306.000.000đ
Đặt xe

Tin tức $ Sự kiện Xem tất cả