Hiển thị

Danh sách sản phẩm

Giá xe tải suzuki 750kg

SUZUKI CARRY PRO 750KG Tổng tải: 1950 kg Tải trọng: 750 kg Kích thước xe: 4.155x1895x2200 mm Kích thước thùng: 2200x1580x1590 mm

306.000.000đ
Đặt xe

HYUNDAI HD210

HYUNDAI HD210 Tổng tải: 20300 kg Tải trọng: 13.600 kg Kích thước xe: 9685 x 2400 x 3300 mm Kích thước thùng: 7195 x 2250 x 2100/---

1.350.000.000đ
Đặt xe

XE TẢI HYUNDAI HD65

XE TẢI HYUNDAI HD65 HẠ TẢI TP Tổng trọng tải: 4.995 kg Tải trọng: 1.900 kg Kích thước xe: 6320 x 2195 x 2800 Kích thước LLT: 4410 x 2050 x 670/1850

585.000.000đ
Đặt xe

XE TẢI HYUNDAI HD78

XE TẢI HYUNDAI HD78 Tổng trọng tải: 7.600 kg Tải trọng: 4.100 kg Kích thước xe: 6.850 x 2195 x 2970 mm Kích thước LLT: 4.980 x 2050 x 670/1850 mm

600.000.000đ
Đặt xe

XE TẢI HYUNDAI HD99S

XE TẢI HYUNDAI HD99S Tổng trọng tải: 9.980 kg Tải trọng: 6.500 kg Kích thước xe: 6850 x 2195 x 2970 mm Kích thước LLT: 4980 x 2050 x 670/1850 mm

630.000.000đ
Đặt xe

HYUNDAI HD120 8.5 TẤN

XE TẢI HYUNDAI HD120 Tổng trọng tải: 9990 kg Tải trọng: 8000 kg Kích thước xe: 6930 x 2200 x 2990 mm Kích thước LLT: 4880 x 2050 x 1870 mm

99đ
Đặt xe

Tin tức $ Sự kiện Xem tất cả