HYUNDAI HD1000

  09/04/2017    Lượt xem : 234    Giá : 1.730.000.000đ

HYUNDAI HD1000 Tổng tải: 23.675 kg Tải trọng: 14.615 kg Tải trọng kéo theo: 38.600 kg Kích thước xe: 6.685 x 2.495 x 3.130 mm

Tin tức $ Sự kiện Xem tất cả