HYUNDAI HD1000

  09/04/2017    Lượt xem : 234    Giá : 1.730.000.000đ

HYUNDAI HD1000 Tổng tải: 23.675 kg Tải trọng: 14.615 kg Tải trọng kéo theo: 38.600 kg Kích thước xe: 6.685 x 2.495 x 3.130 mm

XE TẢI HYUNDAI HD99 NÂNG TẢI 6.5 TẤN

  26/10/2015    Lượt xem : 1173    Giá : 615.000.000đ

XE TẢI HYUNDAI HD99 6.5 TẤN Tổng trọng tải: 9.980 kg Tải trọng: 6.500 kg Kích thước xe: 6850 x 2195 x 2970 mm Kích thước LLT: 4980 x 2050 x 670/1850 mm

XE TẢI HYUNDAI HD65

  15/06/2015    Lượt xem : 1375    Giá : 585.000.000đ

XE TẢI HYUNDAI HD65 HẠ TẢI TP Tổng trọng tải: 4.995 kg Tải trọng: 1.900 kg Kích thước xe: 6320 x 2195 x 2800 Kích thước LLT: 4410 x 2050 x 670/1850

Tin tức $ Sự kiện Xem tất cả