Hiển thị

XE TẢI TRUNG - HINO 500

XE TẢI HINO BEN FC 5.7 TẤN

XE TẢI HINO BEN FC 5.7 TẤN Tổng tải: 10.400 kg Tải trọng: 5.700 kg Kích thước thùng: 3.450x2.010x640 mm Kích thước xe: 5680 x 2275 x 2560 mm

790.000.000đ
Đặt xe

XE HINO FL8JTSL 15 tấn

XE HINO FL8JTSL Tổng tải: 24.000 kg Tải trọng: 15.600 kg Kích thước xe: 11.450 x 2.500 x 2.700 mm Kích thước thùng: 9170x2350x2300 mm

1.540.000.000đ
Đặt xe

XE HINO FC9JJSW 6 TẤN 4

XE HINO FC9JJSW 6 TẤN 4 Tổng tải: 10.400 kg Tải trọng: 6.4 tấn Kích thước xe: 7.490 x 2.275 x 2.470 mm Kích thước thùng: 5700x2340x2300 mm

790.000.000đ
Đặt xe

XE HINO FC9JESW - 6 TẤN 4

XE TẢI HINO FC Tổng tải: 10.400 kg Tải trọng: 6.1 tấn Kích thước xe: 7.490 x 2.175 x 2.470 mm Kích thước thùng: 4.390 x2.350 x 2.060 mm

785.000.000đ
Đặt xe

Tin tức $ Sự kiện Xem tất cả